ANNONS
PersonuppgifterCookies

Saturnus i Vattumannen och färden igenom de tolv husen..

/

Saturnus i Vattumannen och hans färd igenom de tolv husen..

Saturnus kommer att befinna sig i Vattumannen tecken från 22 mars – 1 juli (1/7 -17/12 tillbaka i Stenbocken) 17 dec 2020 – 22 mars 2023 Var Saturnus befinner sig i horoskopet påverkar utvecklingen väldigt mycket både på det personliga och globala planet. Det tecken han befinner sig i speglar utvecklingen på jorden under de kommande tre åren. Saturnus position i Vattumannen påverkar de stora massorna, forskning, teknologi, miljöarbete, solidaritet, humanitära åtgärder och den politiska scenen.

På det personliga planet är det viktigt att se om han möter upp med någon av dina personliga planeter (Sol, Måne, Merkurius, Venus, Mars eller Saturnus). Det är likväl viktigt att se i vilket hus, i ditt personliga horoskop han kommer att vara nu.

Därför kan det vara en god idé att plocka fram  ditt personliga horoskop och kolla genom vilket hus Saturnus passerar. Det visar inom vilket område du får dina största utmaningar under året.

Saturnus i det 1: a huset

Du har nyligen varit med om att Saturnus har passerat över din ascendent.

Det var en tid när du fick skala bort det som du inte längre behövde. Det kan ha varit en tuff tid, möjligen åtstramande tid saker och ting minskades ner. Kanske innebar det att säga adjö till både människor, tankar och drömmar. Det kan också handla om avsluta och göra klart. Att planeten nu rört sig ned i 1:a huset är ny början och en inre tillväxtcykel för dig. De senaste 14 åren har livet nästan uteslutande handlat om att verka i det yttre. Du vänds blicken inåt emot dig själv och fokus blir nu att utveckla det egna jaget. Du kommer nära dig själv, kan fokusera på vem du är och vad som är viktigt för dig. Vem är du nu? Det är den sanna essensen av dig som träder fram här. Det som inte dödar dig gör dig starkare sägs det. Kavla upp skjortärmarna och förbered dig på att bygga ditt nya liv, sten för sten och eventuellt från grunden. Nu är det dags att ta fram en helt ren sida för att skriva ett nytt kapitel i ditt liv. Det är en superbra tid för att skapa ett nytt långsiktigt företagande exempelvis.

Saturnus i det 2: a huset

Första huset handlade om att se dig själv och utvecklas som individ. Saturnus kommer att tillbringa de närmaste två åren i lufttecknet Vattumannen och ditt ekonomiska andra hus som rör pengar, personliga värderingar mm.

Du har gjort det hårda arbetet med att lista ut vem du är i 1:a huset. Här i 2:a tydliggörs dina tillgångar och dina personliga värderingar. Har du någon särskild talang som du kan omvandla i reda pengar? Venus som styr detta hus älskar pengar nämligen och här kommer frågan du ska fördela dina tillgångar och vad som verkligen betyder någonting för dig. Med Saturnus i det 2:a huset är det dags att titta på dina värderingar och vad som verkligen är värdefullt för dig.

Det kan naturligtvis handla om pengar och ägande men sträcker sig mycket djupare än så också. Det betyder i lika hög grad dina psykologiska, andliga och moraliska värderingar. Dessa kan mycket väl få en överordnad betydelse under den här tiden. Saturnus driver dig att organisera, kanske effektivisera dina dagliga rutiner, arbetsvanor och prioriteringar och kanske också att lära dig läxan att anpassa munnen efter kappsäcken. Det kan också vara så att du måste dra åt svångremmen och se vem och vad som ger dig något tillbaka. Kanske har du inte tid att slösa mer vare sig på arbete eller människor utan behöver omproritera? som inte delar dina värderingar eller åtminstone ger dig en ekonomisk kompensation.

Saturnus i det 3:e huset

I det tredje huset kommer du att behöva titta närmare på dina relationer till dina närmaste. Det här är ditt kommunikationshus och det som utmanas nu är dina relationer till folk i din omedelbara omgivning som syskon och grannar och de människor som du har runt dig i ditt dagliga liv. Hit räknas även arbetskamrater, kassörskan i snabbköpet och alla människor som du kanske inte precis har valt att ha i ditt liv, men de finns där i alla fall och du stöter på dem i dina dagliga kontakter. Kanske finns anledning för dig att sätta nya gränser? Saturnus hjälper till med allt sådant och det kan vara dags för dig att ta skeden från munnen och tala om vart skåpet ska stå.  Du ska uttrycka dig och din önskan nu. Du kan öka din skicklighet som författare, talare, lärare eller tänkare. Kanske är det nu du ska skriva din bok eller på annat sätt göra din röst hörd??

Saturnus i det 4: e huset

Det här är en utav de allra viktigaste positionerna för Saturnus eftersom den passerar över din IC-punkt. Din innersta utveckling kommer att påverkas nu. På det ytligaste planet är det förstås problem med boendet, grunden i ditt liv och själva fastigheten som kommer upp.

Det fjärde huset handlar om dit hem, din familj, dina föräldrar, hur du själv är som förälder och det handlar om ditt sociala arv. Det du fick med dig i modersmjölken, både i form av DNA-kod och de vanor, tankar och strukturer som dina släktingar förde över till dig. En kvinnlig släkting, möjligen din mamma, kan vara orsaken till att du känner som du gör. Viktiga beslut rörande grunden och hemmet kan komma nu. Många av er kanske väljer att bli föräldrar eller husägare vid denna tid. Att finna balansen mellan karriär och familj kan vara en annan och även dina individuelle behov kan behöva en hel del uppmärksamhet nu. Det kan vara en bra tid för att ta plats och göra saker för sin egen skull och bearbeta sina känslor under den här passagen.

Saturnus i det 5: e huset

När man tänker på det 5:e huset är det förstås kreativiteten, skapande och glädje det första man tänker på. Det femte huset är förknippat med glädje, nöjen, barn, lek, kärlek, romantik och scenen och det femte huset ges en eldig kvalitet som kommer ifrån Leo. Det är Solen, värmen och det stora varma hjärtat man tänker på.

Saturnus är ju inte precis rolig till sin karaktär och nu kommer du att behöva ta en ansvarsfull roll till exempelvis kärlek och kreativitet. Om du har en konstnärlig talang, kan mogna Saturnus kan ta dina talanger till nya professionella höjder nu! Det femte huset handlar också om barn och glädje genom barn, så en graviditet är möjligt – men Saturnus å sin sida innebära ofta en begränsning så det kanske krävs några extra försök att bli gravid? Sammantaget handlar Saturnus i 5:e huset om att ha kul, att utvecklas genom ansvar.

Saturnus i den 6: e huset

Det finns två stora teman här arbete och hälsa. Saturnus

befinner sig på en position där hälsa, mående och fitness kommer i fokus. Eftersom Saturnus markerar en låg vitalitet är det viktigare än någonsin att du sköter dig med dina dagliga rutiner som kost, sömn och motion. Under de kommande åren kanske du tvingas att ta din hälsa på allvar! Finns det någon aspekt av rutiner runt kost och motion som du inte tagit itu med blåser Saturnus i visselpipan nu och tvingar dig till bot och bättring. Det samma gäller ditt arbetsliv. Saturnus är arbetsnarkoman till sin karaktär och älskar människor som jobbar. Du kommer att få massor att göra men måste disciplinera ditt arbete och faktiskt hitta en bra balans mellan arbetet och hälsan.  Det är en kritisk position i din utveckling och det du gör nu kommer att påverka hela din karriärutveckling framåt. När Saturnus kommer in i ditt sjunde hus kommer du kanske att få erkännande för dina kunskaper.

Saturnus i den 7: e huset

Är du nu frisk, rik och klok? Kan det möjligen vara resultatet av Saturnus tid i ditt sjätte hus? Nu i det sjunde huset handlar det om relationer, äktenskap, partnerskap och öppna fiender. Nu har Saturnus precis passerat över din Descendent, vilket innebär att den inre process som drog gång i dig för 14 år sedan nu är till ända. Din utveckling handlar under de kommande åren snarare om mötet med andra människor snarar än att utvecklingen är inne och rotar på personnivå. Nu kommer du att utvecklas genom nära möten med andra – kanske även romantiska möten och det kan till och med vara så att du möter din sanna partner under den här tiden. För vissa av er kan Saturnus i det sjunde huset leda till en separation – allt beroende på hur du har grundlagt dina relationer tidigare.

Saturnus i den 8: e huset

Saturnus närvaro i det åttonde huset sätter fokus på finans och delade tillgångar. Passion och till ovh med död räknas till detta hus.

Det är viktigt att du är försiktig nu i affärssammanhang och du bör vara väldigt säker på din sak innan du går in i ett samarbete med andra människor. Du kan stöta på prövningar genom att dina pengar, energi, tid och egendom delas med en annan person eller företag. Var försiktig med att låna pengar under denna tid. En annan aspekt av det åttonde huset är att vi söker djupt in i våra själar nu. Du kan komma att förstå innebörden av ”‘tills döden skiljer oss åt” med Saturnus i ditt åttonde hus, kanske genom en graviditet, delat bostadsägande, en gemensam investering. Att tillåta sig själv att vara sårbar är inte lätt och detta är det åttonde husets läxa.

Saturnus i den 9: e huset

Saturnus färd igenom den nionde huset är en av de av de roligare placeringarna eftersom det inte erbjuder något elände, inte ger någon smärta i vare sig dig själv eller mötet med andra. Under den här tiden kommer du att närma dig en punkt i livet när alla dina ambitioner och ansträngningar börjar bära frukt och du kan få resultat! Nionde huset handlar om högre utbildning, resor och filosofi. Det kan handla om att du vill höja ditt medvetande och bli en globetrotter. Du kan återvända till skolan, hitta ett nytt sätt att tro, en ny livsåskådning eller vilja se mer av världen. Saturnus kan visa dig nya yrkesvägar, så kanske vill du plugga och vidareutvecklas, söka i andligheten, utvecklas personligen. Det kan också innebära resor, utlandskontakter och internationellt arbete.

Saturnus i den 10: e huset

Nu har Saturnus passerat över din MC – din högsta karriärpunkt och detta är en oerhört viktig tid – en skördetid kan man kalla det för. Har ser du resultatet av långsiktiga planer, framgång och professionell strävan. Det här är en viktig tid i din karriär.

För den som har sett om sitt hus väl är detta en tid av erkännande. Det är möjligt att du under denna tid uppnår en ledande position i ditt arbete. Men.. eftersom Saturnus också står för svårighet kan det för den som kanske inte har förvaltat sitt pund på rätt sätt vara en oerhört svår tid där Saturnus kastar sin stränga skugga och du kanske upplever ett misslyckande. En annan risk med Saturnus i det 10:e är att man är så fokuserad på att lyckas karriärmässigt att man glömmer bort andra viktiga områden i livet så som familjen och kärleken.

Saturnus i den 11: e huset

Det här är en märklig period för den som är van att fokusera mycket på sig själv och sitt eget arbete. När Saturnus rör sig igenom det 11:e huset kommer du att behöva lära dig läxan att förstå att tillsammans är vi starkare. Det handlar om att man kan mötas med andra människor, samverka och hitta en högre mening genom att tillhöra en grupp, ett nätverk eller en organisation. Men detta är också huset för publikation så oavsett om det är YouTube, blogg eller bok du skriver kan Saturnus mana dig att bli riktigt proffsig här.

Det kan handla exempelvis om att du hittar en grupp som entusiasmerar dig. Det kan vara ett politiskt engagemang, handla om humanitära frågor eller att du vill tillhöra en grupp som kämpar för en sakfråga.

Men det kan precis lika gärna vara så att du finner din flock – kanske en grupp av människor du känner dig hemma med, som ger dig inspiration och glädje. Nu kanske detta med att tillhöra en grupp eller ett nätverk kan ge dig massor.

Saturnus i den 12: e huset

Det 12:e huset upplevs som obegripligt för många. Det är inte nu som du kommer att vilja gå på fester, att söka rampljuset och vilja vara alltför synlig. Det här är snarare en toppentid för att avslut redan påbörjade projekt.

I 12:e huset faller fokus naturligt på din andliga, inre utveckling. ”Sanningen finns inom dig” skriker själen till dig nu. Det här är en tid av ensamhet, av kontemplation och inre arbete. Det är vanligt att man hittar sitt kreativa uttryck här och njuter av att finna sin inre frid och skapa i sin ensamhet.

Din fantasi kan vara nyckeln till framgång nu. Om du har en konstnärlig talang kanske du får ett erkännande nu fastän du inte söker efter uppmärksamhet.

Du kan behöva ta bort ”energi vampyrer,” och minnas att Saturnus faktiskt hjälper dig med att sätta gränser.

Om du har fastnat i en medberoende fälla är det mer än dags att klippa banden. Om du har haft en förlust i ditt liv kan det vara bra att du ägnar dig åt det andliga, det inre sökandet, healing eller någon terapiform för att hela dig själv.

10

Kommentarer granskas inte i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se. Du som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för vad du skriver.

Genom att klicka på "Skicka kommentar" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy och regler för kommentarer.

Det här innehållet kan inte visas på grund av dina cookie-val. Du behöver ändra dina inställningar för att se det.

© Expressen Lifestyle AB, 105 15 Stockholm Bud: Gjörwellsgatan 30, StockholmTelefon: 08-736 53 00