ANNONS
PersonuppgifterCookies

Förmörkelseguiden

/

Shutterstock

🌚FÖRMÖRKELSEGUIDEN🌕

Historiska, astronomiska, astrologiska och andliga fakta om eklipser

HISTORISKT

Det finns belägg för att människors fascination över himlavalvet alltid funnits med oss. Fynd inuti grottor visar att människor markerat månvarven på bergväggar för riktigt länge sedan. Man tänker sig att de första människorna lärde sig att räkna månvarven och på så sätt kom tideräkningen igång. 

Sumererna studerade solen och månen redan 5000 år före Kr och det var hos dem som den första astrologin uppstod. Troligtvis ledde fenomen som sol- och månförmörkelser dem till vilda spekulationer.

För en stund försvann solen ifrån himlen, dag blev till natt, eller så förvandlades månen och blev blodröd!
De ansågs vara förebud om att någonting hemskt skulle hända och kopplades till sådant som klimatkatastrofer, epidemier, konungens hälsa, krig, maktskiften och rikens uppgång eller fall.

ASTROLOGISKT

Moderna astrologer är fortfarande inne på exakt samma tankar
som sumererna. Vi har starka belägg för att stora skiften infaller i samband med förmörkelserna. De är katalysatorer som sätter enorma krafter i rörelse.

De påverkar världshändelser, sådant som vi som enskilda personer inte kan påverka alls som vulkanutbrott, jordbävningar eller andra väder fenomen. 

Förmörkelser ställer saker på sin spets inom oss och får människor att gå samman och medvetet agera för förändringar;  revolter, uppror, krig, politiska skiften infaller ofta i samband med förmörkelser.

Förändringarna kan äga rum i våra personliga liv och genom att studera våra personliga horoskop kan vi få en fingervisning om vilken del av vårt eget personliga liv som kommer att utvecklas och förändras när vi passerar igenom dessa portaler. Du får insikt om vad du kan och bör förändra i ditt liv.  Ta fram ditt horoskop och titta efter vilket hus förmörkelsen infaller.

Denna gång 8/11 ska du leta fram den 16° i Oxen. I vilket hus finner du den graden? Där har du svaret. Det astrologiska husets tema kan berätta vilket område i livet du kan fokusera på på och utveckla.

ASTRONOMISKT

Idag kan astronomin med exakthet förklara hur, när, var och varför förmörkelserna uppstår. Det finns två typer att förmörkelser, sol och månförmörkelser. I båda fallen handlar det om att en jorden eller månen hindrar solljuset att nå fram och då bildas dessa häftiga fenomen som vi kan se med blotta ögat ifrån jorden.
Förmörkelser uppstår endast i de stjärntecken där norra/södra noden befinner sig under 18 månader. Just nu, 2022 befinner sig noderna på Oxe/Skorpion axeln.

Eftersom båden jorden och månen ständigt rör på sig infaller inte förmörkelserna på samma ställe hela tiden, utan de flyttar på sig. Av samma anledning pågår inte en förmörkelse särskilt lång tid.  Det som avgör om en solförmörkelse upplevs som total eller partiell beror på månens förhållande till solen samt på var på jorden man befinner sig.

Förmörkelser kommer alltid i par med två veckors mellanrum. Sedan är det lugnt i sex månader och sedan kommer två förmörkelser igen. Solen måste befinna sig i samma tecken som noderna för att det ska bli möjligt. Eklips är det engelska ordet för förmörkelser och de talar också om eklipssäsonger.


Vi har vanligen fyra till sex förmörkelser om året, och de äger rum på nymånar eller fullmånar och månknuten kan vara max 13° isär för att en förmörkelse ska kunna uppstå.
Förmörkelser är flerfaldigt starkare och mer kraftfulla än en vanlig nymåne eller fullmåne.

 🌚 Solförmörkelsen

Vid en solförmörkelse står solen, månen och jorden på en rak linje och samtidig är finns också den tänkta punkten månknuten eller månens nod närvarande.

Solen är ca 400 gånger större än månen och trots att månen är så liten klarar den ändå av att skymma solen helt och hållet.  Det beror på att solen ligger 400 gånger längre bort från jorden än månen. Det förhållandet får det att se ut som om solen och månen är lika stora och gör det möjligt för lilla månen att totalt blockera solens ljus.

En solförmörkelse kan bara äga rum under en nymåne. Den är oerhört kraftfull, flerfaldigt många gånger starkare än en vanlig nymåne och ger oss en rejäl kick, sprakande idéer och tankar, en ny start och härifrån rullar livet på.

Nya dörrar öppnas.  Solförmörkelser spännande, lite mer vänliga och glädjefyllda och får oss att våga lite mer. Att välkomna det nya med öppna armar och vilja till utveckling.

Shutterstock

🌕 Månförmörkelsen

En månförmörkelse uppstår när det är fullmåne dvs en rak linje mellan solen, jorden, månen och månknutarna är närvarande. Jorden står i vägen och hindrar solljuset att skina på månen. Under dessa tillfällen kan månen bli röd, orange, brun eller försvinna helt.

En månförmörkelse är en oerhört intensiv företeelse som bara kan äga rum under fullmåne som infaller i närhet av månnoderna.

Den är många gånger mer kraftfull, dramatisk och potent än en vanlig fullmåne. Detta är en kulmination av en process och den ger ofta omedelbar respons, en direkt återverkan och kommer med avslut, vändpunkter, insikter och beslut. Allt kommer till sin punkt här. Månförmörkelser är oerhört känslomässiga och kan driva saker till sin kulmen. Det som inte fungerar måste bort. Nu kan du glasklart förstå dina underliggande känslor, rädslor och ditt skuggjag.

ANDLIGT

En eklips kan ses som en magisk andlig portal vi ska igenom.

De är katalysatorer, kraftfulla karmiska triggers som sätter händelser i rullning.  Nu erbjuds vi möjlighet att bearbeta de känslor och insikter som förmörkelsen bär med sig. Just denna förmörkelse 8/11 är en total månförmörkelse som ger en oerhörd intensitet eftersom den infaller på Oxe/Skorpionaxeln, ihop med Uranus och ytterst månnodens norra nod. Att den står på norra noden visar oss utvecklingen och riktningen pekar emot det nya och framtiden.

Att allting är förgängligt och att ingenting varar för evigt är sådant vi helt enkelt måste ta till oss och acceptera. Förändringar pågår ju ständigt – men det är just vid eklipserna som stora händelser triggas  igång och de hjälper oss till att komma till beslut. Eklipsen kan ge oss både de allra lyckligaste eller de svåraste stunderna. De ger oss de mest kraftfulla och transformerande upplevelserna som vi kanske alltid kommer att minnas och bära med oss. Detta sker både i stora yttre sammanhangen som drabbar alla och för oss enskilda individer i det privata. I stora makrokosmos och vårt eget lilla mikrokosmos.

För den som har personliga planeter eller punkter i närheten av eklipsen kan det hela bli personligt och markera stora livshändelser som vi ofta minns för alltid. Det kan vara att du får ett nytt jobb – eller får sparken? Det kan vara att du möter ditt livs kärlek eller bestämmer dig för att skiljas. Kanske är det nu du gör slag i sak och flyttar, öppnar eget eller – ja, det finns oändlig många förslag men kort sagt. Någonting nytt kommer in och något annat får du säga adjö till.

14

Kommentarer granskas inte i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se. Du som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för vad du skriver.

Genom att klicka på "Skicka kommentar" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy och regler för kommentarer.

© Expressen Lifestyle AB, 105 15 Stockholm Bud: Gjörwellsgatan 30, StockholmTelefon: 08-736 53 00