Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa damernasvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Född i september? Grattis – då blir du mer framgångsrik än andra

En ny studie visar på att barn födda i september har större chans att vidareutbilda sig, få bra självkänsla och löper mindre risk för att hamna i fängelse. 

Studien, som är gjord av forskare från University of Toronto, University of Florida och Northwestern University i Illinois, har undersökt data om amerikanska skolbarn och kommit fram till att de septemberfödda barnen har störst chans att lyckas i livet.

https://giphy.com/embed/l0MYDbtwBmo0veR2M?width=270&height=480&frameborder=0&allowfullscreen=allowfullscreen

Varför just september tänker ni?

Jo, för att skolsystemet fungerar lite annorlunda i USA jämfört med Sverige. Barn som är födda i september är äldst i de amerikanska klasserna, till skillnad från Sverige där de äldsta barnen är de som är födda i januari. I USA kan du alltså vara född i september men ha klasskamrater som är födda året efter dig, med de augustifödda som de yngsta i klassen.

Foto: Getty Images/iStockphoto / Rawpixel Ltd

De extra månaderna som septemberfödda har i åldersförsprång betyder väldigt mycket under de första åren i skolan. Studien visar att hela 80 procent av de septemberfödda flickorna och 70 procent av pojkarna klarade av utbildningsmålen för sju års ålder. Att det går bra för dessa elever leder till mycket uppmuntran från lärare och omgivning vilket ger barnen bättre självkänsla och fortsatt goda resultat högre upp i åldrarna. I förlängningen är septemberbarn mer benägena att plugga vidare efter grundskolan, och löper även mindre risk att hamna i brottslighet.

Sverige: barn födda i januari mer framgångsrika

Baserat på denna studie kan man ju dra slutsatsen att de som är födda i januari borde vara mer framgångsrika än andra här i Sverige. Och det stämmer faktiskt! Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att barn födda tidigt på året har större chans att bli elitspelare inom sport och få höga betyg. Människor födda på hösten lever däremot i genomsnitt längre än dem som är födda under våren.

Foto: E+ / Getty Images / Petar Chernaev

Källa: Shortlist.com.